Hedda Savosnick (21). FOTO: Cicilie S. Andersen.

«JØDE!» - En historie om å være ung og jødisk i Norge
163 år etter at den såkalte «Jødeparagrafen» ble fjernet fra Grunnloven, lever fortsatt mange jøder i frykt for å vise sin jødiske identitet. Hedda Savosnick (21) er jøde og stolt av det, men det er ikke alltid like enkelt.

- Hvorfor er det slik at jeg noen ganger føler at jeg må holde troen min skjult, spør Hedda.

Ekskluderingen av jøder i den norske Grunnloven av 1814 stod i motsetning til jøders økende frihet og integrering andre steder i Europa. En undersøkelse gjort av HL-senteret i 2012 viser at stereotypiske forestillinger om jøder eksisterer i den norske samfunnet, og at 12,5 prosent av befolkningen fortsatt har utpregede fordommer mot jøder.

Jeg har fulgt Hedda Savosnick i hverdagen som jøde i Norge.

Om prosjektet:
Prosjektet var en del av et samarbeidsprosjekt mellom ni ulike fotojournalister ved fotojournalistikkutdanningen på Journalisthøgskolen i Oslo. Les mer, og se de andre prosjektene på Attenfjorten.org.

Ovenfor kan du se videoreportasjen om Hanna Savosnick. Video, regi og klipp: Cicilie S. Andersen.