Prosjektblogg 2 - Hva er fatigue?

Når vi hører om mennesker som føler smerte, klarer vi som oftest å sympatisere og forstå. Når vi hører mennesker snakke om en utmattelse, tenker vi som regel at de bare er late. Derfor kvier mange med fatigue seg for å snakke om tilstanden de opplever.  

Fatigue er ikke bare utmattelse. Tilstanden beskrives også som økt følsomhet for lyd og lys, nedstemthet, konsentrasjonsvansker, utilpasshet, hukommelsessvikt (korttid), kjedsomhet og mangel på motivasjon. Mennesker med fatigue beskriver tilstanden som å bli plutselig utladet, eller en konstant mangel på energi. For de som lever med tilstanden er det fatiguen som styrer hverdagen, ikke dem selv.

Fatigue kan ha svært ulikt forløp. Hos noen kan tilstanden arte seg som et økt behov for hvile i løpet av dagen. Andre kan være mer eller mindre sengeliggende og ha stort behov for hjelp.   Mennesker som har fatigue, kan se langt mer friske og opplagte ut enn de faktisk er. Fatigue kan ikke kan påvises ved blodprøver, røntgen eller andre undersøkelser. Fatigue er usynlig og oppleves individuelt - fatigue er hva pasienten sier at det er.    (Kreftforeningen)

For å kunne øke forståelsen rundt fatigue må den snakkes mer om. Dessverre fører uvitenheten om egen tilstand til enda større utfordringer blant de overlevende. Spesielt når de skal tilbake til livet med en uten kunnskap om en tilstand som verken arbeidsgiver, familie eller NAV vet noe særlig om.